Kék pánik kávéház

(selection)

/Mindenféle felírat nélküli kazettákat találtam régi dolgaim között, gondoltam belehallgatok az egyikbe, mivel azt hittem, hogy valami jó kis zene van rajta, de nagyot tévedtem./

Fétis hangnapló

Armageddonborotva

Emberek, húzzatok vödröt a fejetekre!

Egy magyar bádog

Brúnó a fiatal és mindenre elszánt hŒsszerelmes típus, aki antifodrászként dolgozott a Vírus Völgye Szövetségnél immár három éve felhŒtlenül, valamint Iván barátja a fotogén ügyvéd, akit társaságban csak Dokinak hívtak, hitelesnek látszó történelmi és kémiai dokumentumok alapján, hobby szinten kutatták a Guanó-ügyiratok magyarországi szálait. Médiabártorságuk, kitartásuk, környezetvédelmi szemléletük a körülményekhez képest maradandónak tınt a megélt idŒk folyamán, s ez kerek perec, ahogy állítják a jobbak. A Guanó-ügyirat hazai szálait, az egyik kereskedelmi televízió hírmısora hozta felszínre, mert meglebegtették a fátylat a „Parasztvagina” címı multi-kulti szappanopera kapcsán, a plátói szerelemmel kapcsolatban, óriási sikerrel. Ez még a Vakok évének legelején, a Soványság havának közepén történt, hogy konkrétak legyünk. A két barát aznap totálisan együtt tévézett. Minden idŒjárás jelentést közlŒ nŒbe azonnal beleszerettek, mint takony a kapros hajba. Egésznap kapcsolgatták a tévét, ahogy kell a zavarosban halászgatva. Kora reggeltŒl gyarapítottak ismereteik tárházát, avázták az ihletett szemlélŒdést, a röhögŒ görcsök könnybe lábadó szemekkel ékesített sorozatát, hogy a mindennapi mıvészet teret kapjon életük unalmasnak tınŒ pillanataiban, méghozzá a folyamatosság jegyében. Iván a Doki, baromi jól keresett, teli volt pénzzel, meg smukkokkal. Önmagát mégis elvontan látta, mert hitt a változásokban, mellesleg azon spekulált, hogy szívesen átnyergelne a sóbizniszbe, mert a mulatság nem állt távol tŒle. Legbelül érezte az énje mélyén, hogy örök nyertes, és ezáltal kiváló tévés személyisség tudna lenni, mint a legtöbb nagyformátumú
példaképe, akiknek hatalmas kapcsolati tŒkéjük megegyezett az övével, nem beszélve egy különös égi jelrŒl, melyet Brúnó barátja úgy fordított neki, hogy menjen a képernyŒ felé, és ezzel meggyŒzte Œt, hogy jó helyen tapogatózik, mint a puma a tornateremben. A Doki, Irma nevı szeretŒjére gondolt, és fejben jó ízı kollázsokat csinált a csajjal. Irma már bemondónŒ volt egy kerületi kábel tévé keretein belül, izzott a nŒ karrierje, mert szép volt, és mindig önmagát tudta adni, úgy ahogy az írva vagyon a személyiség kódexben. A Doki bízott a kiugrási lehetŒségek végtelenségében, mivel Brúnó haverja és Irma nevı kedvese is optimisták voltak az üggyel kapcsolatban, és hamut szórtak a fejükre
a siker érdekében, de ezt kicsit elkapkodták a bulvár lapok pletyka rovatainak véleménye szerint, állítólag nem szabad az üdvösséget siettetni.
A Doktorék, mint leginkább a bányászok, nagyon szerettek partikra járni, bulikon csellengeni, ezért el is mentek Vali barátnŒjük „Nincs középút” címmel hirdetett partijára, ahol csomó szuper érdekes fej jelent meg
az elitbŒl, a hangsúlyozottan valakikbŒl, a pontosan olyanokból, akik soha semmit nem vettek a lelkükre. Politikusok, sztárénekesek, valami miatt híres mıvészek, komoly alvilági figurák és ultra elegáns bohémek a divat világából vettek részt a partin.
Rajtuk kívül csak a személyzet mutatott átlagosat, bár néhány pincér nagyra törŒ álmokat dédelgetett az irigy hónalja alatt. Ott volt még egy kuriózum faszi, a maharadzsa tudatú Püspök Gyula szegény, aki egy frenetikus „Baszd meg” mısorban az orrába dugta a száját, és ettŒl nagyon ismert lett a pali, mert ilyet uszkve százévente produkál az élet. Brúnó összeismerkedett a palival, de annyira nem dobta fel ez a szenzációs akrobata fasz tudja mi, mert önhibáján kívül Vali rendítette meg a férfit, az a gyönyörı nŒ, aki már Irmával is kavargatott a színfalak mögött, mint a szó beszéd. Ráadásul, Vali híres fényképész is volt, aki vak állatokat és vak embereket fotózott fekete-fehérben, mivel a Vakok évében jártunk, annak is a Nemzetközi Karrier havában.
Ott volt ezen a lenyıgözŒ benyalás estélyen Vali titkos szerelme is, persze mint mindig inkognitóban, meg ilyesmi. Az ember féltékenyen figyelte Brúnót, amikor Vali és Brúnó mosolyogva pezsgŒzött a büfében, a pazar hidegtálak és a frissen rántott békacombok között, mert Vali és barátai megadták a módját a vendéglátásnak, és az együttélés társasági motivációjának, valamint a luxus élvezeti heje-hujának.
A gellert kapott Vali bizalmasan elmesélte a csinos fiatalembernek, egy ambivalens élményét, mert szívbŒl Œszinte volt a nŒ, és ritka teremtés a javából, hogy Œ egy temetésen döbbent rá, hogy terhes, fiatalnŒ hasában egy bébi növekszik, miközben, mármint Vali, aki ekkortájt egy híres színészbe volt szerelmes, s tŒle szeretett volna gyereket, méghozzá egy lányt, akitŒl nagyon komoly elŒadásokat kaphatott volna a jövŒ, gondolta.
Bár most, egy halottkém gyermekét hordozta a hasában, mert egyszer, amikor a proszektúrán fotózott egy halott vakot, akkor megérintette Œt az elmúlás hangulata, és hát mit ád Isten, már csak perverzitásból is lefeküdt a halottkémmel.
Így történt meg a dolog, amire senki nem lehet büszke, még a vidéki rokonai sem, pedig aztán Œk semmirŒl sem tudtak, és nyakra-fŒre vedelték a kannás bort, utolsó mentsvárként a túlélés gyanánt, aprokszimatíve. Ebben a szent pillanyalatban megcsörrent Brúnó mobil telefonja és egy újabb információval gazdagodott a férfi a Guanó-ügyirattal kapcsolatban, mert megtudta, hogy partizán nagypapája kapcsolatot tartott fent egy volt FBI-os kasztrált ügynökkel, aki késŒbb magángyıjtŒ lett, és kb. másfél éve megvette van Gogh bácsi levágott fülének az egyik felét,
amely sokáig valódinak tınt, és persze nem kevés pénzt fizetett érte az Œrült, nyilvánvalóan dollárban. Mert ebben a társaságban mindenki alapállásból tudja, hogy csak az maradhat életben, aki sikeres, és nem dohányzik, mértékkel iszik, és akkor is csak márkás, tévedhetetlen italokat fogyaszt, ritkán narkózik, hogy úriember vagy úrinŒ maradhasson minden porcikájában, s életük nincs teli titokkal, mert így nem lesz zsarolható a „kislábas” maffia által. Egészséges és szép lesz mindig, valamint a boldogság felé vezet az útja. Elektronikusan vezérelt biztonsági berendezések védŒernyŒje óvja, és hatalmas anyagi haszonnal tudja izolálni életét. Nem kell félnie az indiai emberevŒktŒl, akik már nem csak az Uttar Pradesh-i tinédzsereket fogyasztják, hanem kedvet kaptak a nyugati civilizáció pénzembereinek multikultúrális testére is. Bizony mondom nektek.
Vali és Brúnó megbeszéltek egy izgalmas karmikus randit a következŒ szerdára, vagy péntekre, ahogy jobban kiadja a készlet, meg a libidó.
Brúnó már el sem köszönt barátaitól, mert hirtelen mehetnékje támadt a sok izgalomtól. Az autójába pattant, egy Peugeot 4O6-osba, és a csúcstechnika haza repítette Œt, hogy még megnézhess kedvenc mısorát, a
Jó estét Magyarország-ot…