Fellebenteni az árnyoldalakat

Heti kiállításajánló

Pachypodium – aatoth franyo fest?m?vész kiállítása
Várfok Galéria
2010. február 18.–március 20.

Február 18-tól látogatható az aatoth franyo legújabb m?veib?l nyíló kiállítás a Várfok Galériában. A most bemutatott alkotásokon aatoth tovább szövi a társadalomról, a világról és a különböz? kultúrákról alkotott kritikáját a t?le már megszokott groteszk-ironikus hangnemben. Az 1970-es évek óta Párizsban él? m?vészt igazán magával ragadta a Távol-Kelet világa. Ez érzékelhet? a képeiben megjelen? kínai feliratokon, alakokon, valamint az intenzív vörös háttérben is.

A jelenlegi kiállítás címét a Pachypodiumról, egy különleges kaktuszszer? növényr?l kapta, amellyel aatoth a kaliforniai sivatagban tett utazása alatt találkozott. Ez a növény a túlélés érdekében a földre hullajtja savas levelét, amely mindent megöl a környezetében és így kaparintja meg az összes tápanyagot: aatoth képein keresztül mindig a körülöttünk lév? világra, annak aktuá?lis történéseire reagál, fellebbentve árnyoldalait, tükröt tartva a néz? elé. Így a pachypodium a törtet? emberek szimbólumává válik a képeken, akik egymáson átgázolva, vagy egymást eltaposva próbálnak érvényesülni és túlélni a mai világban. Ennek az egyre táguló világnak a visszásságait élezi ki A két Simonyi cím? kép is, ahol Charles Simonyi, a kétszeres ?rutazó jelenik meg. Mellette a lerácsozott kis alakok utalnak arra, hogy bár az univerzum tágul, és óriási lehet?ségek nyílnak az emberek el?tt, ezekb?l természetesen nem mindenki részesülhet, és így csak tovább élez?dnek a különbségek a társadalmi rétegek között. Az egyház és a vallásokkal szembeni bírálat jelenik meg a Krisztus siratása cím? kép esetében: aatoth változatán a megrendel? személye egy kezekkel rendelkez? kalitkává változik, és a kép tetején olvasható Louis Vuitton felirat is egyértelm?en a vallás elkommercializálását jelképezi – a vallási tanok árucikké válása jelenik meg itt, melynek végs?, tragikus pontja, amikor a nagy tanítók és szentek egyfajta pólókra nyomtatott üres, demoralizálódott tárgyakká válnak, messze kerülve az eredeti hittételekt?l és elvekt?l. Az éles kritikák után egy egészen lírai darabbal is találkozhatunk a kiállításon haladva az Utazások Qunnel esetében. Ennek különlegessége abban áll, hogy ez az els? tájkép aatoth ouvre-jében. Képeir?l ugyanis sohasem hiányozhatnak a groteszk, lényegükre redukált alakok, motívumok, hiszen általuk jut érvényre a m?vésznek a világról alkotott képe és üzenete. Itt viszont csakis a táj a jelenvaló, mindenfajta irónia nélkül. A m?vész sokoldalúságát mutatja, hogy festészeti munkássága mellett a francia ARTE kulturális csatornának több rövidfilmet is készített, ? tervezte a híres francia rockzenekar, a Noir Desir több CD-borítóját, valamint könyvet is írt Az utazó alkoholista kéziszótára címmel, mely itthon és külföldön is több kiadást is megélt.